Prijzen:

Behandeling: 
Kosten per uur € 67,50 en het tarief is vrijgesteld van BTW.
U kunt contant betalen.

 

Zorgverzekeraars:
De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk mijn consult, afhankelijk van uw aanvullende verzekering.
Informeer bij uw zorgverzekeraar.

 

Lezingen:
Kosten op aanvraag. 

 

Beroepsverenigingen:
Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:
Stichting RBCZ

  Informatie over uw Privacy

  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 
  Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

   

  Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

  Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.

  Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

   

  Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 
  De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

   

  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

  Deze gegevens in het cliëntendossier blijven bewaard volgens de wettelijke termijn.

   

  Privacy op de Zorgnota
  Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

  • Uw naam, adres en woonplaats.
  • Uw geboortedatum.
  • De datum van de behandeling.
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult'.
  • De kosten van het consult.

  Klachtafhandeling en geschilleninstantie:   
  Als betrokken therapeut doe ik er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Dan hoor ik dit graag van u, zodat we het samen kunnen bespreken. Een goed gesprek kan veel oplossen. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan gelden de bepalingen, beroepscode en klachtenregeling van de FAGT en de RBCZ. Voelt u zich niet in staat om de klacht met mij te bespreken? Dan kunt u de klachtenfunctionaris benaderen van Quasir, eventueel gevolgd door de  (onafhankelijke) Stichting Zorggeschil.

  Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten

  Klachtafhandeling en geschilleninstantie