Prijzen:

Behandeling:
Kosten per uur € 67,50
U kunt contant betalen.

Zorgverzekeraars:
De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk mijn consult, afhankelijk van uw aanvullende verzekering.
Informeer bij uw zorgverzekeraar.

Cursus:
Informeer naar de mogelijkheden.

Lezingen:
Kosten op aanvraag.  

Beroepsverenigingen:
Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:
Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten
Stichting RBCZ   

Klachtafhandeling en geschilleninstantie:  
Voor klachten of geschillen kunt u terecht bij de volgende twee instanties:
www.zorggeschil.nl
www.quasir.nl

 

 

 

 

 

 

 


Informatie over uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn: